Google Trends

Je bent hier:
< Alle Onderwerpen

Google Trends is een dienst van Google waarmee je op eenvoudige wijze kunt zien welke zoekwoorden er ‘trending’ zijn. Je kunt hiermee eenvoudig inzoomen op zoekwoorden die ‘nu’ veel worden ingevoerd, of juist meer uitzoomen, om zo te kunnen zien of een zoekwoord geen ‘eendagsvlieg’ is. Verder kun je ook zoekwoorden met elkaar vergelijken (in dezelfde grafiek), om zo bijvoorbeeld een keuze te kunnen maken tussen synonieme zoekwoorden.

Vorige Google Algoritme Updates
Volgende Gray Hat SEO
Inhoud