LinkedIn Ads

Je bent hier:
< Alle Onderwerpen

LinkedIn Ads is de dienst waarmee je advertenties kan plaatsen op LinkedIn. Je kan met LinkedIn Ads gemakkelijk een bepaalde doelgroep ‘targetten’, door je te richten op een bepaalde branche of bepaalde functie. De advertenties zijn te gebruiken voor het genereren van leads, werven van deelnemers aan je evenement(en) of jouw bedrijf ‘in the picture’ te krijgen.

Bij LinkedIn Ads kan je gemakkelijk je budget instellen, zodat je de advertentiekosten zelf in de hand blijft houden.

Vorige LinkedIn
Volgende Lokale SEO
Inhoud